P584 – Gulsot hos nyfödd orsakad av läkemedel eller toxiner överförda från moder eller givna till nyfödd

ICD-10 kod för Gulsot hos nyfödd orsakad av läkemedel eller toxiner överförda från moder eller givna till nyfödd är P584.

Diagnosen klassificeras under kategorin Gulsot hos nyfödd orsakad av annan höggradig hemolys (blodkroppssönderfall) (P58), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Gulsot hos nyfödd orsakad av läkemedel eller toxiner överförda från moder eller givna till nyfödd:

ICD-kod P584
Diagnos Gulsot hos nyfödd orsakad av läkemedel eller toxiner överförda från moder eller givna till nyfödd
Kategori P58, Gulsot hos nyfödd orsakad av annan höggradig hemolys (blodkroppssönderfall)
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)