P585 – Gulsot hos nyfödd orsakad av nedsvalt blod från modern

ICD-10 kod för Gulsot hos nyfödd orsakad av nedsvalt blod från modern är P585.

Diagnosen klassificeras under kategorin Gulsot hos nyfödd orsakad av annan höggradig hemolys (blodkroppssönderfall) (P58), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Gulsot hos nyfödd orsakad av nedsvalt blod från modern:

ICD-kod P585
Diagnos Gulsot hos nyfödd orsakad av nedsvalt blod från modern
Kategori P58, Gulsot hos nyfödd orsakad av annan höggradig hemolys (blodkroppssönderfall)
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)