P591 – Inspissated bile syndrome

ICD-10 kod för Inspissated bile syndrome är P591.

Diagnosen klassificeras under kategorin Gulsot hos nyfödd av andra och ospecificerade orsaker (P59), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Inspissated bile syndrome:

ICD-kod P591
Diagnos Inspissated bile syndrome
Kategori P59, Gulsot hos nyfödd av andra och ospecificerade orsaker
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)