P609 – Disseminerad intravasal koagulation [DIC] hos foster och nyfödd

ICD-10 kod för Disseminerad intravasal koagulation [DIC] hos foster och nyfödd är P609.

Diagnosen klassificeras under kategorin Disseminerad intravasal koagulation [DIC] hos foster och nyfödd (P60), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Disseminerad intravasal koagulation [DIC] hos foster och nyfödd:

ICD-kod P609
Diagnos Disseminerad intravasal koagulation [DIC] hos foster och nyfödd
Kategori P60, Disseminerad intravasal koagulation [DIC] hos foster och nyfödd
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)