P701 – Barn till diabetisk moder

ICD-10 kod för Barn till diabetisk moder är P701.

Diagnosen klassificeras under kategorin Övergående rubbningar i kolhydratomsättningen specifika för foster och nyfödd (P70), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Barn till diabetisk moder:

ICD-kod P701
Diagnos Barn till diabetisk moder
Kategori P70, Övergående rubbningar i kolhydratomsättningen specifika för foster och nyfödd
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)