P708 – Andra övergående rubbningar i kolhydratomsättningen hos foster och nyfödd

ICD-10 kod för Andra övergående rubbningar i kolhydratomsättningen hos foster och nyfödd är P708.

Diagnosen klassificeras under kategorin Övergående rubbningar i kolhydratomsättningen specifika för foster och nyfödd (P70), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Andra övergående rubbningar i kolhydratomsättningen hos foster och nyfödd:

ICD-kod P708
Diagnos Andra övergående rubbningar i kolhydratomsättningen hos foster och nyfödd
Kategori P70, Övergående rubbningar i kolhydratomsättningen specifika för foster och nyfödd
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)