P712 – Hypomagnesemi hos nyfödd

ICD-10 kod för Hypomagnesemi hos nyfödd är P712.

Diagnosen klassificeras under kategorin Övergående rubbningar i kalcium- och magnesiumomsättningen hos nyfödd (P71), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Hypomagnesemi hos nyfödd:

ICD-kod P712
Diagnos Hypomagnesemi hos nyfödd
Kategori P71, Övergående rubbningar i kalcium- och magnesiumomsättningen hos nyfödd
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)