P713 – Tetani hos nyfödd utan kalcium- eller magnesiumbrist

ICD-10 kod för Tetani hos nyfödd utan kalcium- eller magnesiumbrist är P713.

Diagnosen klassificeras under kategorin Övergående rubbningar i kalcium- och magnesiumomsättningen hos nyfödd (P71), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Tetani hos nyfödd utan kalcium- eller magnesiumbrist:

ICD-kod P713
Diagnos Tetani hos nyfödd utan kalcium- eller magnesiumbrist
Kategori P71, Övergående rubbningar i kalcium- och magnesiumomsättningen hos nyfödd
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)