P714 – Övergående hypoparatyreoidism hos nyfödd

ICD-10 kod för Övergående hypoparatyreoidism hos nyfödd är P714.

Diagnosen klassificeras under kategorin Övergående rubbningar i kalcium- och magnesiumomsättningen hos nyfödd (P71), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Övergående hypoparatyreoidism hos nyfödd:

ICD-kod P714
Diagnos Övergående hypoparatyreoidism hos nyfödd
Kategori P71, Övergående rubbningar i kalcium- och magnesiumomsättningen hos nyfödd
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)