P759 – Mekoniumileus vid cystisk fibros E84.1

ICD-10 kod för Mekoniumileus vid cystisk fibros E84.1 är P759.

Diagnosen klassificeras under kategorin Mekoniumileus vid cystisk fibros (E84.1) (P75), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Mekoniumileus vid cystisk fibros E84.1:

ICD-kod P759
Diagnos Mekoniumileus vid cystisk fibros E84.1
Kategori P75, Mekoniumileus vid cystisk fibros (E84.1)
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)