P779 – Nekrotiserande enterokolit (tarminflammation med vävnadsdöd) hos foster och nyfödd

ICD-10 kod för Nekrotiserande enterokolit (tarminflammation med vävnadsdöd) hos foster och nyfödd är P779.

Diagnosen klassificeras under kategorin Nekrotiserande enterokolit (tarminflammation med vävnadsdöd) hos foster och nyfödd (P77), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Nekrotiserande enterokolit (tarminflammation med vävnadsdöd) hos foster och nyfödd:

ICD-kod P779
Diagnos Nekrotiserande enterokolit (tarminflammation med vävnadsdöd) hos foster och nyfödd
Kategori P77, Nekrotiserande enterokolit (tarminflammation med vävnadsdöd) hos foster och nyfödd
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)