P779A – Nekrotiserande enterokolit (NEC), röntgenverifierad

ICD-10 kod för Nekrotiserande enterokolit (NEC), röntgenverifierad är P779A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Nekrotiserande enterokolit (tarminflammation med vävnadsdöd) hos foster och nyfödd (P77), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Nekrotiserande enterokolit (NEC), röntgenverifierad:

ICD-kod P779A
Diagnos Nekrotiserande enterokolit (NEC), röntgenverifierad
Kategori P77, Nekrotiserande enterokolit (tarminflammation med vävnadsdöd) hos foster och nyfödd
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)