P832 – Hydrops fetalis som ej beror på hemolytisk sjukdom

ICD-10 kod för Hydrops fetalis som ej beror på hemolytisk sjukdom är P832.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra tillstånd som engagerar huden, specifika för foster och nyfödd (P83), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Hydrops fetalis som ej beror på hemolytisk sjukdom:

ICD-kod P832
Diagnos Hydrops fetalis som ej beror på hemolytisk sjukdom
Kategori P83, Andra tillstånd som engagerar huden, specifika för foster och nyfödd
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)