P833 – Annat och ospecificerat ödem specifikt för foster och nyfödd

ICD-10 kod för Annat och ospecificerat ödem specifikt för foster och nyfödd är P833.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra tillstånd som engagerar huden, specifika för foster och nyfödd (P83), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Annat och ospecificerat ödem specifikt för foster och nyfödd:

ICD-kod P833
Diagnos Annat och ospecificerat ödem specifikt för foster och nyfödd
Kategori P83, Andra tillstånd som engagerar huden, specifika för foster och nyfödd
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)