P923 – Undernutrition hos nyfödd

ICD-10 kod för Undernutrition hos nyfödd är P923.

Diagnosen klassificeras under kategorin Uppfödningsproblem hos nyfödd (P92), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Undernutrition hos nyfödd:

ICD-kod P923
Diagnos Undernutrition hos nyfödd
Kategori P92, Uppfödningsproblem hos nyfödd
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)