P924 – Övernutrition hos nyfödd

ICD-10 kod för Övernutrition hos nyfödd är P924.

Diagnosen klassificeras under kategorin Uppfödningsproblem hos nyfödd (P92), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Övernutrition hos nyfödd:

ICD-kod P924
Diagnos Övernutrition hos nyfödd
Kategori P92, Uppfödningsproblem hos nyfödd
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)