P939 – Reaktioner och förgiftningar orsakade av läkemedel som tillförts foster och nyfödd

ICD-10 kod för Reaktioner och förgiftningar orsakade av läkemedel som tillförts foster och nyfödd är P939.

Diagnosen klassificeras under kategorin Reaktioner och förgiftningar orsakade av läkemedel som tillförts foster och nyfödd (P93), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Reaktioner och förgiftningar orsakade av läkemedel som tillförts foster och nyfödd:

ICD-kod P939
Diagnos Reaktioner och förgiftningar orsakade av läkemedel som tillförts foster och nyfödd
Kategori P93, Reaktioner och förgiftningar orsakade av läkemedel som tillförts foster och nyfödd
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)