P941 – Medfödd muskelhypertoni

ICD-10 kod för Medfödd muskelhypertoni är P941.

Diagnosen klassificeras under kategorin Muskeltonusrubbningar hos nyfödd (P94), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Medfödd muskelhypertoni:

ICD-kod P941
Diagnos Medfödd muskelhypertoni
Kategori P94, Muskeltonusrubbningar hos nyfödd
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)