P942 – Medfödd muskelhypotoni

ICD-10 kod för Medfödd muskelhypotoni är P942.

Diagnosen klassificeras under kategorin Muskeltonusrubbningar hos nyfödd (P94), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Medfödd muskelhypotoni:

ICD-kod P942
Diagnos Medfödd muskelhypotoni
Kategori P94, Muskeltonusrubbningar hos nyfödd
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)