P959 – Fosterdöd av ospecificerad orsak

ICD-10 kod för Fosterdöd av ospecificerad orsak är P959.

Diagnosen klassificeras under kategorin Fosterdöd av ospecificerad orsak (P95), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Fosterdöd av ospecificerad orsak:

ICD-kod P959
Diagnos Fosterdöd av ospecificerad orsak
Kategori P95, Fosterdöd av ospecificerad orsak
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)