P962 – Abstinenssymtom hos nyfödd efter användning av läkemedel i terapeutiskt syfte

ICD-10 kod för Abstinenssymtom hos nyfödd efter användning av läkemedel i terapeutiskt syfte är P962.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra tillstånd under den perinatala perioden (P96), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Abstinenssymtom hos nyfödd efter användning av läkemedel i terapeutiskt syfte:

ICD-kod P962
Diagnos Abstinenssymtom hos nyfödd efter användning av läkemedel i terapeutiskt syfte
Kategori P96, Andra tillstånd under den perinatala perioden
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)