Q001 – Craniorachischisis

ICD-10 kod för Craniorachischisis är Q001.

Diagnosen klassificeras under kategorin Anencefali (avsaknad av hjärna) och liknande missbildningar (Q00), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Craniorachischisis:

ICD-kod Q001
Diagnos Craniorachischisis
Kategori Q00, Anencefali (avsaknad av hjärna) och liknande missbildningar
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)