Q002 – Iniencefali

ICD-10 kod för Iniencefali är Q002.

Diagnosen klassificeras under kategorin Anencefali (avsaknad av hjärna) och liknande missbildningar (Q00), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Iniencefali:

ICD-kod Q002
Diagnos Iniencefali
Kategori Q00, Anencefali (avsaknad av hjärna) och liknande missbildningar
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)