Q038 – Annan medfödd hydrocefalus

ICD-10 kod för Annan medfödd hydrocefalus är Q038.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödd hydrocefalus (vattenskalle) (Q03), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Annan medfödd hydrocefalus:

ICD-kod Q038
Diagnos Annan medfödd hydrocefalus
Kategori Q03, Medfödd hydrocefalus (vattenskalle)
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)