Q039 – Medfödd hydrocefalus, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd hydrocefalus, ospecificerad är Q039.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödd hydrocefalus (vattenskalle) (Q03), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd hydrocefalus, ospecificerad:

ICD-kod Q039
Diagnos Medfödd hydrocefalus, ospecificerad
Kategori Q03, Medfödd hydrocefalus (vattenskalle)
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)