Q043 – Andra missbildningar i form av reducerad hjärnvävnad

ICD-10 kod för Andra missbildningar i form av reducerad hjärnvävnad är Q043.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av hjärnan (Q04), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Andra missbildningar i form av reducerad hjärnvävnad:

ICD-kod Q043
Diagnos Andra missbildningar i form av reducerad hjärnvävnad
Kategori Q04, Andra medfödda missbildningar av hjärnan
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)