Q049 – Medfödd missbildning av hjärnan, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av hjärnan, ospecificerad är Q049.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av hjärnan (Q04), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd missbildning av hjärnan, ospecificerad:

ICD-kod Q049
Diagnos Medfödd missbildning av hjärnan, ospecificerad
Kategori Q04, Andra medfödda missbildningar av hjärnan
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)