Q059 – Spina bifida, ospecificerad

ICD-10 kod för Spina bifida, ospecificerad är Q059.

Diagnosen klassificeras under kategorin Spina bifida (kluven ryggrad) (Q05), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Spina bifida, ospecificerad:

ICD-kod Q059
Diagnos Spina bifida, ospecificerad
Kategori Q05, Spina bifida (kluven ryggrad)
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)