Q069 – Medfödd missbildning av ryggmärgen, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av ryggmärgen, ospecificerad är Q069.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av ryggmärgen (Q06), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd missbildning av ryggmärgen, ospecificerad:

ICD-kod Q069
Diagnos Medfödd missbildning av ryggmärgen, ospecificerad
Kategori Q06, Andra medfödda missbildningar av ryggmärgen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)