Q078 – Andra specificerade medfödda missbildningar i nervsystemet

ICD-10 kod för Andra specificerade medfödda missbildningar i nervsystemet är Q078.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar i nervsystemet (Q07), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade medfödda missbildningar i nervsystemet:

ICD-kod Q078
Diagnos Andra specificerade medfödda missbildningar i nervsystemet
Kategori Q07, Andra medfödda missbildningar i nervsystemet
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)