Q079 – Medfödd missbildning i nervsystemet, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd missbildning i nervsystemet, ospecificerad är Q079.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar i nervsystemet (Q07), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd missbildning i nervsystemet, ospecificerad:

ICD-kod Q079
Diagnos Medfödd missbildning i nervsystemet, ospecificerad
Kategori Q07, Andra medfödda missbildningar i nervsystemet
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)