Q110 – Cystisk ögonglob

ICD-10 kod för Cystisk ögonglob är Q110.

Diagnosen klassificeras under kategorin Anoftalmus (avsaknad av öga), mikroftalmus (förminskat öga) och makroftalmus (förstorat öga) (Q11), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Cystisk ögonglob:

ICD-kod Q110
Diagnos Cystisk ögonglob
Kategori Q11, Anoftalmus (avsaknad av öga), mikroftalmus (förminskat öga) och makroftalmus (förstorat öga)
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)