Q120 – Medfödd katarakt

ICD-10 kod för Medfödd katarakt är Q120.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödd linsmissbildning (Q12), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd katarakt:

ICD-kod Q120
Diagnos Medfödd katarakt
Kategori Q12, Medfödd linsmissbildning
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)