Q121 – Medfödd linsdislokation

ICD-10 kod för Medfödd linsdislokation är Q121.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödd linsmissbildning (Q12), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd linsdislokation:

ICD-kod Q121
Diagnos Medfödd linsdislokation
Kategori Q12, Medfödd linsmissbildning
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)