Q122 – Linskolobom

ICD-10 kod för Linskolobom är Q122.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödd linsmissbildning (Q12), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Linskolobom:

ICD-kod Q122
Diagnos Linskolobom
Kategori Q12, Medfödd linsmissbildning
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)