Q128 – Andra specificerade medfödda linsmissbildningar

ICD-10 kod för Andra specificerade medfödda linsmissbildningar är Q128.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödd linsmissbildning (Q12), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade medfödda linsmissbildningar:

ICD-kod Q128
Diagnos Andra specificerade medfödda linsmissbildningar
Kategori Q12, Medfödd linsmissbildning
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)