Q129 – Medfödd linsmissbildning, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd linsmissbildning, ospecificerad är Q129.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödd linsmissbildning (Q12), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd linsmissbildning, ospecificerad:

ICD-kod Q129
Diagnos Medfödd linsmissbildning, ospecificerad
Kategori Q12, Medfödd linsmissbildning
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)