Q133 – Medfödd kornealgrumling

ICD-10 kod för Medfödd kornealgrumling är Q133.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar i ögats främre segment (Q13), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd kornealgrumling:

ICD-kod Q133
Diagnos Medfödd kornealgrumling
Kategori Q13, Medfödda missbildningar i ögats främre segment
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)