Q138 – Andra specificerade medfödda missbildningar i ögats främre segment

ICD-10 kod för Andra specificerade medfödda missbildningar i ögats främre segment är Q138.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar i ögats främre segment (Q13), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade medfödda missbildningar i ögats främre segment:

ICD-kod Q138
Diagnos Andra specificerade medfödda missbildningar i ögats främre segment
Kategori Q13, Medfödda missbildningar i ögats främre segment
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)