Q139 – Medfödd missbildning i ögats främre segment, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd missbildning i ögats främre segment, ospecificerad är Q139.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar i ögats främre segment (Q13), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd missbildning i ögats främre segment, ospecificerad:

ICD-kod Q139
Diagnos Medfödd missbildning i ögats främre segment, ospecificerad
Kategori Q13, Medfödda missbildningar i ögats främre segment
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)