Q140 – Medfödd missbildning av glaskroppen

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av glaskroppen är Q140.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar i ögats bakre segment (Q14), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd missbildning av glaskroppen:

ICD-kod Q140
Diagnos Medfödd missbildning av glaskroppen
Kategori Q14, Medfödda missbildningar i ögats bakre segment
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)