Q143 – Medfödd missbildning av korioidea

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av korioidea är Q143.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar i ögats bakre segment (Q14), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd missbildning av korioidea:

ICD-kod Q143
Diagnos Medfödd missbildning av korioidea
Kategori Q14, Medfödda missbildningar i ögats bakre segment
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)