Q148 – Andra specificerade medfödda missbildningar i ögats bakre segment

ICD-10 kod för Andra specificerade medfödda missbildningar i ögats bakre segment är Q148.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar i ögats bakre segment (Q14), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade medfödda missbildningar i ögats bakre segment:

ICD-kod Q148
Diagnos Andra specificerade medfödda missbildningar i ögats bakre segment
Kategori Q14, Medfödda missbildningar i ögats bakre segment
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)