Q149 – Medfödd missbildning i ögats bakre segment, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd missbildning i ögats bakre segment, ospecificerad är Q149.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar i ögats bakre segment (Q14), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd missbildning i ögats bakre segment, ospecificerad:

ICD-kod Q149
Diagnos Medfödd missbildning i ögats bakre segment, ospecificerad
Kategori Q14, Medfödda missbildningar i ögats bakre segment
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)