Q159 – Medfödd missbildning av öga, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av öga, ospecificerad är Q159.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av öga (Q15), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd missbildning av öga, ospecificerad:

ICD-kod Q159
Diagnos Medfödd missbildning av öga, ospecificerad
Kategori Q15, Andra medfödda missbildningar av öga
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)