Q160 – Medfödd avsaknad av ytteröra

ICD-10 kod för Medfödd avsaknad av ytteröra är Q160.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av öra som orsakar nedsatt hörsel (Q16), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd avsaknad av ytteröra:

ICD-kod Q160
Diagnos Medfödd avsaknad av ytteröra
Kategori Q16, Medfödda missbildningar av öra som orsakar nedsatt hörsel
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)