Q162 – Avsaknad av örontrumpet

ICD-10 kod för Avsaknad av örontrumpet är Q162.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av öra som orsakar nedsatt hörsel (Q16), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Avsaknad av örontrumpet:

ICD-kod Q162
Diagnos Avsaknad av örontrumpet
Kategori Q16, Medfödda missbildningar av öra som orsakar nedsatt hörsel
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)