Q163 – Medfödd missbildning av hörselbenen

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av hörselbenen är Q163.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av öra som orsakar nedsatt hörsel (Q16), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd missbildning av hörselbenen:

ICD-kod Q163
Diagnos Medfödd missbildning av hörselbenen
Kategori Q16, Medfödda missbildningar av öra som orsakar nedsatt hörsel
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)