Q164 – Andra specificerade medfödda missbildningar av mellanörat

ICD-10 kod för Andra specificerade medfödda missbildningar av mellanörat är Q164.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av öra som orsakar nedsatt hörsel (Q16), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade medfödda missbildningar av mellanörat:

ICD-kod Q164
Diagnos Andra specificerade medfödda missbildningar av mellanörat
Kategori Q16, Medfödda missbildningar av öra som orsakar nedsatt hörsel
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)