Q169 – Medfödd missbildning av öra som orsakar nedsatt hörsel, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av öra som orsakar nedsatt hörsel, ospecificerad är Q169.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av öra som orsakar nedsatt hörsel (Q16), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd missbildning av öra som orsakar nedsatt hörsel, ospecificerad:

ICD-kod Q169
Diagnos Medfödd missbildning av öra som orsakar nedsatt hörsel, ospecificerad
Kategori Q16, Medfödda missbildningar av öra som orsakar nedsatt hörsel
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)